لیست قیمت روز تلویزیون های 1401 - قیمت انواع تلویزیون های امروز بازار 1401

تلویزیون چه برندی میخواید؟

برای نمایش قیمت روی برند مورد نظر کلیک کنید

ال جی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 55SM8500 23,110,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65SM8500 32,610,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 55SM8600 23,360,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 65SM8600 32,860,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 55UK7500 16,390,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 65UK7500 26,750,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 32LV340C 5,990,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 59,970,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 77C9 85,220,000 تومان
10 تلویزیون ال جی مدل 65B9 67,410,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65E9 68,730,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 65SM9000 38,010,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65UK7700 24,460,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 77W9 114,590,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 86UM7570 76,660,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 32LV640S 6,720,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 43LV640S 10,060,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 49LV640S 12,270,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 55LV640S 15,080,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 32LM6300 8,640,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 43LM6300 10,660,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 49UM7300 12,820,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55UM7300 17,560,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 65UM7300 22,660,000 تومان
سامسونگ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 15,630,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 21,190,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 41,010,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 38,100,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,750,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 27,090,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 39,800,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 56,080,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 90,350,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 18,380,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 25,060,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 43,520,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 59,160,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 17,960,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 24,220,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 18,430,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 26,610,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 25,610,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 33,820,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 26,660,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 108,850,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 108,350,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 68,600,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 75Q90R 69,290,000 تومان
سونی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 50W660G 16,960,000 تومان
2 تلویزیون سونی 55X8577G 25,810,000 تومان
3 تلویزیون سونی 60X8300F 34,570,000 تومان
4 تلویزیون سونی 65X9500G 43,780,000 تومان
5 تلویزیون سونی 75X9500G 71,080,000 تومان
6 تلویزیون سونی 85X9500G 86,760,000 تومان
7 تلویزیون سونی 75X8505G 49,720,000 تومان
8 تلویزیون سونی 65X8796G 45,220,000 تومان
9 تلویزیون سونی 75X8796G 48,890,000 تومان
10 تلویزیون سونی 65A9G 71,580,000 تومان
11 تلویزیون سونی 77A9G 92,410,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65A8G 68,600,000 تومان
13 تلویزیون سونی 65A9F 64,990,000 تومان
14 تلویزیون سونی 65X8577G 36,830,000 تومان
15 تلویزیون سونی 70X8300F 47,250,000 تومان
16 تلویزیون سونی 75Z9F 99,250,000 تومان
17 تلویزیون سونی 98Z9G 221,650,000 تومان
18 تلویزیون سونی 32R422F 7,690,000 تومان
19 تلویزیون سونی 32W610G 7,930,000 تومان
20 تلویزیون سونی 32W622F 8,010,000 تومان
21 تلویزیون سونی 43X8500G 15,520,000 تومان
22 تلویزیون سونی 43X7000G 13,670,000 تومان
23 تلویزیون سونی 43X7077G 13,830,000 تومان
24 تلویزیون سونی 43X7096G 13,950,000 تومان
پاناسونیک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 32F336 5,840,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 40F336 7,650,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 43F336 8,030,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 49F336 10,720,000 تومان
5 تلویزیون پاناسونیک 43FX430M 10,130,000 تومان
6 تلویزیون پاناسونیک 43FS430 8,650,000 تومان
7 تلویزیون پاناسونیک 49GX536 13,240,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 55GX536 19,520,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 49FX430M 13,820,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 55FX430M 16,650,000 تومان
11 تلویزیون پاناسونیک 65FX430M 25,470,000 تومان
12 تلویزیون پاناسونیک 49FS430 11,900,000 تومان
13 تلویزیون پاناسونیک 55FS430 16,040,000 تومان
14 تلویزیون پاناسونیک 32DR400 5,600,000 تومان
15 تلویزیون پاناسونیک 49E330M 10,720,000 تومان
16 تلویزیون پاناسونیک 55DX650R 18,040,000 تومان
17 تلویزیون پاناسونیک 65GX536 26,000,000 تومان
18 تلویزیون پاناسونیک 32G333M 5,780,000 تومان
19 تلویزیون پاناسونیک 32GS506M 6,100,000 تومان
20 تلویزیون پاناسونیک 43GS506M 10,060,000 تومان
21 تلویزیون پاناسونیک 49GS506M 13,240,000 تومان
22 تلویزیون پاناسونیک 75GX636 44,100,000 تومان
23 تلویزیون پاناسونیک 43GX706 9,820,000 تومان
24 تلویزیون پاناسونیک 49GX706 14,430,000 تومان
شارپ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شارپ 32LE280X 6,030,000 تومان
2 تلویزیون شارپ 45AE1X 8,910,000 تومان
3 تلویزیون شارپ 40LE280X 8,370,000 تومان
4 تلویزیون شارپ 40SA5200X 8,440,000 تومان
5 تلویزیون شارپ 32SA5200X 5,780,000 تومان
6 تلویزیون شارپ 40SA5500 7,050,000 تومان
7 تلویزیون شارپ 50UA6500X 15,810,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 60UA6500X 30,350,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 40AE1X 8,260,000 تومان
10 تلویزیون شارپ 45UA6500X 12,740,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 50AE1X 14,680,000 تومان
12 تلویزیون شارپ 50BK1X 16,400,000 تومان
13 تلویزیون شارپ 65cug8052 34,620,000 تومان
14 تلویزیون شارپ 70AH1X 34,030,000 تومان
15 تلویزیون شارپ 70AX1X - 8K 76,020,000 تومان
16 تلویزیون شارپ 50AH1X 15,140,000 تومان
17 تلویزیون شارپ 42BD1X 8,500,000 تومان
18 تلویزیون شارپ 55bj5e 19,040,000 تومان
19 تلویزیون شارپ 55UI7752 18,670,000 تومان
20 تلویزیون شارپ 55le570X 14,360,000 تومان
21 تلویزیون شارپ 50UA6800 17,000,000 تومان
22 تلویزیون شارپ 60UA6800 32,140,000 تومان
23 تلویزیون شارپ 32BD1X 5,600,000 تومان
24 تلویزیون شارپ 60AH1X 19,940,000 تومان
فیلیپس
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 25,170,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 44,000,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 22,940,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 49PUT7303 16,820,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 49PUT7032 15,860,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 55PUS8303 31,270,000 تومان
7 تلویزیون فیلیپس 55PUS6754 22,400,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 50PUS6503 18,500,000 تومان
9 تلویزیون فیلیپس 50PUS6554 19,230,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 50PUS6754 19,270,000 تومان
11 تلویزیون فیلیپس 55PUS6554 21,190,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 55OLED803 52,980,000 تومان
13 تلویزیون فیلیپس 55PUS7304 29,920,000 تومان
14 تلویزیون فیلیپس 65PUS8303 53,810,000 تومان
15 تلویزیون فیلیپس 65PUS934 70,400,000 تومان
16 تلویزیون فیلیپس 50PUS6203 19,230,000 تومان
17 تلویزیون فیلیپس 58PUS6203 24,980,000 تومان
18 تلویزیون فیلیپس 43PUT5800 12,700,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 49PUT5800 11,860,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 55PUT5800 20,590,000 تومان
21 تلویزیون فیلیپس 55PUT6703 22,200,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 65PUT6703 24,220,000 تومان
23 تلویزیون فیلیپس 50PUS7304 20,800,000 تومان
24 تلویزیون فیلیپس 65PUS6754 39,800,000 تومان
توشیبا
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 14,910,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 15,800,000 تومان
3 تلویزیون توشیبا 43U5865EE 10,720,000 تومان
4 تلویزیون توشیبا 49L5780EE 10,820,000 تومان
5 تلویزیون توشیبا 32S2850 5,310,000 تومان
6 تلویزیون توشیبا 43L5750EE 9,290,000 تومان
7 تلویزیون توشیبا 43U7750 11,250,000 تومان
8 تلویزیون توشیبا 49U7750VE 15,390,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 49U5850 11,310,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 55U5850 14,610,000 تومان
11 تلویزیون توشیبا 55U7750VE 25,380,000 تومان
12 تلویزیون توشیبا 65U7750VE 26,610,000 تومان
13 تلویزیون توشیبا 32U5865EE 5,550,000 تومان
14 تلویزیون توشیبا 49U5865EE 13,170,000 تومان
15 تلویزیون توشیبا 43S2850 7,910,000 تومان
16 تلویزیون توشیبا 49L5750EE 12,560,000 تومان
17 تلویزیون توشیبا 49u7750ee 14,430,000 تومان
18 تلویزیون توشیبا 32L58653 6,100,000 تومان
19 تلویزیون توشیبا 43L58653 9,600,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 49L58653 11,440,000 تومان
21 تلویزیون توشیبا 40S2850 9,710,000 تومان
22 تلویزیون توشیبا 50U7750VE 18,150,000 تومان
23 تلویزیون توشیبا 58U7750 23,280,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 32S1750 5,370,000 تومان
هایسنس
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون هایسنس 32N2170 5,470,000 تومان
2 تلویزیون هایسنس 40N2182 7,960,000 تومان
3 تلویزیون هایسنس 40N2176 7,910,000 تومان
4 تلویزیون هایسنس 43A6100 9,470,000 تومان
5 تلویزیون هایسنس 43A5600 8,060,000 تومان
6 تلویزیون هایسنس 49A5700 10,530,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 55A6200 14,470,000 تومان
8 تلویزیون هایسنس 43N2170 7,820,000 تومان
9 تلویزیون هایسنس 49N2170 10,240,000 تومان
10 تلویزیون هایسنس 49A6100 11,970,000 تومان
11 تلویزیون هایسنس 55A6100 15,120,000 تومان
12 تلویزیون هایسنس 58A6100 18,480,000 تومان
13 تلویزیون هایسنس 65A6100 23,390,000 تومان
14 تلویزیون هایسنس 32A5100 5,470,000 تومان
15 تلویزیون هایسنس 40A5100 8,030,000 تومان
16 تلویزیون هایسنس 50A6100 13,940,000 تومان
17 تلویزیون هایسنس 32A50 5,600,000 تومان
18 تلویزیون هایسنس 65A6500 22,660,000 تومان
19 تلویزیون هایسنس 75A6500 30,900,000 تومان
20 تلویزیون هایسنس 40B6000 8,680,000 تومان
21 تلویزیون هایسنس 43B6000 8,880,000 تومان
22 تلویزیون هایسنس 49B6000 13,470,000 تومان
23 تلویزیون هایسنس 43B7100 10,060,000 تومان
24 تلویزیون هایسنس 50B7100 13,700,000 تومان
ایوولی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ایوولی 43EV7100 9,250,000 تومان
2 تلویزیون ایوولی 32EV7100 6,210,000 تومان
3 تلویزیون ایوولی 75Ev600 46,840,000 تومان
4 تلویزیون ایوولی 50EV250US 14,530,000 تومان
5 تلویزیون ایوولی 50EV350US 14,980,000 تومان
6 تلویزیون ایوولی 50EV200US 14,310,000 تومان
7 تلویزیون ایوولی 32EV200US 6,930,000 تومان
8 تلویزیون ایوولی 43EV200US 8,850,000 تومان
9 تلویزیون ایوولی 55EV200US 14,800,000 تومان
10 تلویزیون ایوولی 58EV200US 19,550,000 تومان
11 تلویزیون ایوولی 65EV200US 20,600,000 تومان
12 تلویزیون ایوولی 55EV350US 15,790,000 تومان
13 تلویزیون ایوولی 65EV350US 21,690,000 تومان
14 تلویزیون ایوولی 55EV250US 15,410,000 تومان
15 تلویزیون ایوولی 65EV250US 21,200,000 تومان

تلویزیون چند اینچ میخواید؟

برای نمایش قیمت روی سایز مورد نظر کلیک کنید

تلویزیون سایز کوچک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LV340C 5,990,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 40M5000 8,440,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 32LV640S 6,720,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 43LV640S 10,060,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 32LM6300 8,640,000 تومان
6 تلویزیون سونی 32R422F 7,690,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 43LM6300 10,660,000 تومان
8 تلویزیون سونی 32W610G 7,930,000 تومان
9 تلویزیون سونی 32W622F 8,010,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 40NU7120 9,710,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 43NU7120 11,320,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 43Q60R 18,450,000 تومان
13 تلویزیون سونی 43X8500G 15,520,000 تومان
14 تلویزیون سونی 43X7000G 13,670,000 تومان
15 تلویزیون سونی 43X7077G 13,830,000 تومان
16 تلویزیون سونی 43X7096G 13,950,000 تومان
17 تلویزیون سونی 43X8196G 15,050,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 43LK5910 10,410,000 تومان
19 تلویزیون سونی 43W800G 15,460,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 11,860,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 43NU6900 11,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 43NU7400 11,450,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 43NU7470 11,380,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 43RU7400 11,680,000 تومان
تلویزیون سایز متوسط
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 14,910,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 15,800,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 15,630,000 تومان
4 تلویزیون سونی 50W660G 16,960,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 21,190,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 27,090,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 18,380,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 17,960,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 18,430,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 25,170,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 25,610,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 55SM8500 23,110,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 55SM8600 23,360,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 55UK7500 16,390,000 تومان
15 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 22,940,000 تومان
16 تلویزیون سونی 55X8577G 25,810,000 تومان
17 تلویزیون سونی 60X8300F 34,570,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 49M5000 12,820,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 49LV640S 12,270,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 55LV640S 15,080,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 49UM7300 12,820,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 55UM7300 17,560,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 49Q60R 19,470,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 23,300,000 تومان
تلویزیون سایز بزرگ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 41,010,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 38,100,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,750,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 39,800,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 56,080,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 90,350,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 25,060,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 43,520,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 59,160,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 24,220,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 26,610,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 44,000,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 33,820,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 26,660,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 65SM8500 32,610,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 65SM8600 32,860,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65UK7500 26,750,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 108,850,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 108,350,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 68,600,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q90R 69,290,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 82Q90R 102,340,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65Q950R 87,180,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 65Q900R 82,400,000 تومان

تلویزیون با چه کیفیت تصویری میخواید؟

برای نمایش قیمت روی نوع کیفیت تصویر کلیک کنید

تلویزیون HD
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LV340C 5,990,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 32LM500 7,690,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 32LM570 6,780,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 32LM620 6,820,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 32LK520 6,100,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 32LK510V 5,990,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 32M5000 6,450,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 32F336 5,840,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 32LE280X 6,030,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 32LJ510V 7,690,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 32LJ5100 7,570,000 تومان
12 تلویزیون هایسنس 32N2170 5,470,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 32LK5000 5,920,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 32LM5500 7,320,000 تومان
15 تلویزیون توشیبا 32S2850 5,310,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 32LJ512V 6,530,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 32LM550 6,820,000 تومان
18 تلویزیون سونی 32R324F 6,950,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 32LK5100 6,340,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 32U5865EE 5,550,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 32LJ520U 6,450,000 تومان
22 تلویزیون سونی 32R300 6,480,000 تومان
23 تلویزیون سونی 32RE303 6,720,000 تومان
24 تلویزیون هایسنس 32A5100 5,470,000 تومان
تلویزیون Full HD
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 50W660G 16,960,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 40M5000 8,440,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 49M5000 12,820,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 32LV640S 6,720,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 43LV640S 10,060,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 49LV640S 12,270,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 55LV640S 15,080,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 32LM6300 8,640,000 تومان
9 تلویزیون سونی 32R422F 7,690,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 43LM6300 10,660,000 تومان
11 تلویزیون سونی 32W610G 7,930,000 تومان
12 تلویزیون سونی 32W622F 8,010,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 43LK5910 10,410,000 تومان
14 تلویزیون سونی 43W800G 15,460,000 تومان
15 تلویزیون سونی 43W660G 12,750,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 10,660,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 32N5000 6,450,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 43N5202 9,100,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 40N5000 8,500,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 43n5000AK 10,600,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 49N5000 12,930,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55N5000 14,670,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 43LV340C 8,260,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 49LV340C 12,860,000 تومان
تلویزیون 4K
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 14,910,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 15,800,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 15,630,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 21,190,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 41,010,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 38,100,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,750,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 27,090,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 39,800,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 56,080,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 90,350,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 18,380,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 25,060,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 43,520,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 59,160,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 17,960,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 24,220,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 18,430,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 26,610,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 25,170,000 تومان
21 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 44,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 25,610,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 33,820,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 26,660,000 تومان
تلویزیون SUHD
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 55SM8600 23,360,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65SM8600 32,860,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 75SM8670 55,840,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 49SM8500 19,410,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 49SM8600 19,580,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55SM9000 23,000,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 55SK8000V 19,230,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65SK8000V 30,830,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 49SM8200 16,110,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 55SM8200 21,800,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65SM8200 32,680,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 49SM8100 16,000,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 55SM8100 21,560,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 65SM8100 32,400,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 55SJ800V 18,670,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 55SJ850V 16,650,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 49SK7900 15,630,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 49SK8500 16,000,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 55SK9500 20,590,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 65SK9500 39,270,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 55SK8500 17,410,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 65SK8500 33,210,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55SK7900 15,920,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 65SK7900 27,220,000 تومان
تلویزیون 8K
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 108,850,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 108,350,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65Q950R 87,180,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q900R 82,400,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 75Q900R 96,880,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 85Q900R 117,930,000 تومان
7 تلویزیون سونی 98Z9G 221,650,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 75SM9970 62,090,000 تومان
9 تلویزیون سونی 85Z9G 153,920,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 88Z9 197,660,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55Q900R 58,370,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 65NANO97UNA 85,260,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 75NANO97UNA 80,080,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 75NANO99UNA 59,690,000 تومان
15 تلویزیون اولد ال جی 77ZXPUA 116,400,000 تومان
16 تلویزیون اولد ال جی 88ZXPUA 147,900,000 تومان
17 تلویزیون سونی 75Z8H 128,040,000 تومان
18 تلویزیون سونی 85Z8H 165,900,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55Q800T 55,620,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65Q800T 79,390,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q800T 92,070,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 82Q800T 116,740,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 85Q800T 138,310,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55Q900T 63,160,000 تومان

تلویزیون صفحه تخت یا منحنی؟

برای نمایش قیمت روی نوع صفحه نمایش کلیک کنید

تلویزیون صفحه تخت
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 14,910,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 15,800,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 15,630,000 تومان
4 تلویزیون سونی 50W660G 16,960,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 21,190,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 41,010,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 38,100,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,750,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 27,090,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 39,800,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 56,080,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 90,350,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 18,380,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 25,060,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 43,520,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 59,160,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 18,430,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 26,610,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 25,170,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 44,000,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 25,610,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 33,820,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 26,660,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 55SM8500 23,110,000 تومان
تلویزیون صفحه منحنی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 17,960,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 24,220,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 49NU7500 15,140,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مصر 15,390,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 49NU7300 14,310,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65NU7300 23,010,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65NU8500EE 31,110,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 49K6500 13,520,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 49KU7350 14,430,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 49MU6500 13,470,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 49M6500 13,580,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 49MU7350 15,270,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 55Q7C 23,600,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65Q7C 36,220,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 55M6500 14,900,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55K6500 15,920,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55MU7350 14,340,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65MU7350 26,610,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55MU6500 14,580,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65MU6500 24,220,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55KU7350 16,350,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65KU7350 22,050,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55RU7300 منتاژ مجارستان 16,880,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55Q8CN 33,190,000 تومان

تلویزیون با چه تکنولوژی میخواید؟

برای نمایش قیمت روی تکنولوژی مورد نظر کلیک کنید

تلویزیون LED
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 14,910,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 15,800,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 15,630,000 تومان
4 تلویزیون سونی 50W660G 16,960,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 18,380,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 25,060,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 43,520,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 59,160,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 17,960,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 24,220,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 18,430,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 26,610,000 تومان
13 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 25,170,000 تومان
14 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 44,000,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 26,660,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 55SM8500 23,110,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65SM8500 32,610,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 55SM8600 23,360,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65SM8600 32,860,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 55UK7500 16,390,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 65UK7500 26,750,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 22,940,000 تومان
23 تلویزیون سونی 55X8577G 25,810,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 32LV340C 5,990,000 تومان
تلویزیون OLED
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 65A9G 71,580,000 تومان
2 تلویزیون سونی 77A9G 92,410,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 59,970,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 77C9 85,220,000 تومان
5 تلویزیون سونی 65A8G 68,600,000 تومان
6 تلویزیون سونی 65A9F 64,990,000 تومان
7 تلویزیون ال جی مدل 65B9 67,410,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65E9 68,730,000 تومان
9 تلویزیون سونی 75Z9F 99,250,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 77W9 114,590,000 تومان
11 تلویزیون سونی 98Z9G 221,650,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65Z9F 77,010,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65W9 81,780,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 65R9 2,879,680,000 تومان
15 تلویزیون سونی 85Z9G 153,920,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 88Z9 197,660,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55Q900R 58,370,000 تومان
18 تلویزیون سونی 55A9G 54,180,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 55C9 45,790,000 تومان
20 تلویزیون سونی 55A8G 45,180,000 تومان
21 تلویزیون سونی 55A9F 48,760,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 55B9 46,140,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55E9 43,370,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 55B7 27,780,000 تومان
تلویزیون QLED
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 21,190,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 41,010,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 38,100,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,750,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 27,090,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 39,800,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 56,080,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 90,350,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 25,610,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 33,820,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 108,850,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 108,350,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 68,600,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 75Q90R 69,290,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 82Q90R 102,340,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 65Q950R 87,180,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65Q900R 82,400,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 75Q900R 96,880,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 85Q900R 117,930,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65Q80R 70,300,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q80R 63,290,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65Q85R 66,190,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 75Q85R 64,490,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 43Q60R 18,450,000 تومان

پایه تلویزیون چه شکلی باشد؟

برای نمایش قیمت روی نوع پایه تلویزیون کلیک کنید

تلویزیون پایه دو طرف
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 14,910,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 15,800,000 تومان
3 تلویزیون سونی 50W660G 16,960,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 21,190,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 41,010,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 38,100,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,750,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 27,090,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 39,800,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 56,080,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 90,350,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 18,380,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 25,060,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 43,520,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 59,160,000 تومان
16 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 25,170,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 25,610,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 33,820,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 26,660,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 55SM8500 23,110,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 65SM8500 32,610,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 22,940,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 108,850,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 108,350,000 تومان
تلویزیون پایه وسط کتابی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 18,430,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 26,610,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 44,000,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 68,600,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 82Q90R 102,340,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q85R 66,190,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75Q85R 64,490,000 تومان
8 تلویزیون سونی 65A9G 71,580,000 تومان
9 تلویزیون سونی 77A9G 92,410,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 59,970,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 77C9 85,220,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65A8G 68,600,000 تومان
13 تلویزیون سونی 65A9F 64,990,000 تومان
14 تلویزیون ال جی مدل 65B9 67,410,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 65E9 68,730,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 77W9 114,590,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65W9 81,780,000 تومان
18 تلویزیون فیلیپس 49PUT7303 16,820,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65R9 2,879,680,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 49RU8070 15,630,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 88Z9 197,660,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55Q90R 43,980,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55Q85R 34,990,000 تومان
24 تلویزیون سونی 55A9G 54,180,000 تومان
تلویزیون پایه وسط منحنی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 15,630,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 17,960,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 24,220,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 55SM8600 23,360,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65SM8600 32,860,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55UK7500 16,390,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 65UK7500 26,750,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 43NU7400 11,450,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 43NU7470 11,380,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 43RU7400 11,680,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 43UK6750 11,440,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 43RU7410 11,590,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 75SM8670 55,840,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 75SM9970 62,090,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 49NU7500 15,140,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 49UJ752 14,680,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 55UJ752 15,620,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 60UJ752 23,630,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65UJ752 26,960,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 49SM8500 19,410,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 49SM8600 19,580,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 49UK7500 14,730,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55UK6400 منتاژ مصر 15,430,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 65UK6400 25,180,000 تومان

لیست قیمت سیستم صوتی های 1401 - قیمت انواع سیستم صوتی های امروز بازار 1401

سیستم صوتی

برای نمایش قیمت روی نوع سیستم صوتی کلیک کنید

ساندبار
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ساندبار 120 وات سامسونگ مدل HW-H355 6,540,000 تومان
2 ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-K551 7,220,000 تومان
3 ساندبار 200 وات سامسونگ مدل HW-M360 6,650,000 تومان
4 ساندبار 260 وات منحنی سامسونگ مدل HW-M4501 7,100,000 تومان
5 ساندبار 320 وات سامسونگ مدل HW-N450 6,220,000 تومان
6 ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-N550 6,730,000 تومان
7 ساندبار 300 وات ال جی مدل SJ3 6,480,000 تومان
8 ساندبار 600 وات سونی مدل HT-RT3 8,230,000 تومان
9 ساندبار 300 وات سونی مدل HT-X9000F 16,930,000 تومان
10 ساندبار سونی مدل HT-S100F 5,730,000 تومان
11 ساندبار سامسونگ مدل HW-N300 3,040,000 تومان
12 ساندبار ال جی مدل SL5Y 8,850,000 تومان
13 ساندبار سونی HT-X8500F 10,720,000 تومان
14 ساندبار ال جی SN6Y 7,480,000 تومان
15 ساندبار ال جی SN5Y 6,800,000 تومان
شیک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سیستم صوتی 480 وات ال جی مدل CJ44 8,590,000 تومان
2 سیستم صوتی 720 وات ال جی مدل CJ45 7,720,000 تومان
3 سیستم صوتی 900 وات ال جی مدل CJ65 9,830,000 تومان
4 سینما خانگی 600 وات ال جی مدل LHD667 10,460,000 تومان
5 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD677 9,830,000 تومان
6 سیستم صوتی 470 وات سونی مدل MHC-V11D 7,720,000 تومان
7 سیستم صوتی 720 وات سونی مدل MHC-V21D 8,960,000 تومان
8 سیستم صوتی 720 وات سونی مدل MHC-V41D 13,930,000 تومان
9 سیستم صوتی 1440 وات سونی مدل MHC-V71D 27,620,000 تومان
10 سیستم صوتی 1440 وات خانگی سونی MHC-V77DW 29,500,000 تومان
11 سیستم صوتی 1440 وات سونی مدل MHC-V81D 31,370,000 تومان
12 سیستم صوتی 1440 وات سونی مدل MHC-V82D 20,220,000 تومان
13 سیستم صوتی 1200 وات سونی مدل شیک SHAKE-X10D 16,420,000 تومان
14 سیستم صوتی 1800 وات سونی مدل SHAKE-X30D 18,910,000 تومان
15 سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل SHAKE-X70D 42,130,000 تومان
16 سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل V90DW 41,060,000 تومان
17 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V42D 10,820,000 تومان
18 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D 20,180,000 تومان
19 سیستم صوتی ال جی مدل OM4560 9,830,000 تومان
20 سیستم صوتی 1800 وات ال جی مدل OK99 14,560,000 تومان
21 سیستم صوتی 1000 وات ال جی مدل OK75 10,570,000 تومان
22 سینما خانگی 1000وات ال جی LHD675 10,190,000 تومان
23 سیستم صوتی سونی مدل GTK-PG10 7,960,000 تومان
24 سیستم صوتی 1000وات ال جی مدل OK55 9,830,000 تومان
سینما خانگی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سینما خانگی 330 وات ال جی مدل LHD457 6,980,000 تومان
2 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD655 9,490,000 تومان
3 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD657 9,830,000 تومان
4 سینمای خانگی 1200 وات بلوری سونی BDV-N9200 29,390,000 تومان
5 سینما خانگی 1000 وات سونی مدل E4100 13,460,000 تومان
6 سینما خانگی 1200 وات ال جی مدل LHD756W 11,840,000 تومان
7 سینما خانگی سونی مدل HT-RT40 10,090,000 تومان
8 سینمای خانگی 1000وات سامسونگ مدل HT-J5550K 16,180,000 تومان
9 سینما خانگی سونی DAV-DZ950 12,830,000 تومان
10 سینما خانگی سونی DZ650 10,090,000 تومان
11 سیستم صوتی حرفه ای ال جی XBOOM RM1 5,560,000 تومان

درخواست مشاوره رایگان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم صوتی حرفه ای ال جی XBOOM RM1”