“ویدیوهای ارسالی مشتریان دبی کوچولو”

مهدی از کرج

عباسی از کرج

دریا از تهران

حمیدرضا پلاور از تهراند

میلاد محمدی از سیرجان

حامد بردبار از سنندج

نیما از اصفهان

محمد صابری از تهران

برای شرکت در قرعه کشی ماهانه " دبی کوچولو " فرم زیر را پر کنید 🙂