تلویزیون چه برندی میخواید؟

برای نمایش قیمت روی برند مورد نظر کلیک کنید

ال جی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 55SM8500 15,710,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65SM8500 27,700,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,320,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,280,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 55UK7500 12,160,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 65UK7500 20,910,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 32LV340C 3,850,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,730,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 77C9 99,500,000 تومان
10 تلویزیون ال جی مدل 65B9 52,010,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65E9 49,730,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 65SM9000 30,550,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65UK7700 21,200,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 77W9 101,470,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 86UM7570 75,980,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 32LV640S 5,200,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 43LV640S 8,250,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 49LV640S 10,250,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 55LV640S 13,200,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 32LM6300 4,950,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 43LM6300 8,500,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 49UM7300 11,100,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55UM7300 15,200,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 65UM7300 23,970,000 تومان
سامسونگ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 13,500,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 19,030,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 35,700,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 55,000,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,850,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 21,270,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 33,260,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 70,110,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 89,220,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 12,160,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 19,950,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 41,200,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 54,300,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 14,750,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 19,040,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 11,710,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 21,290,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 19,000,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 41,000,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 19,710,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 117,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 136,050,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 50,000,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 75Q90R 91,770,000 تومان
سونی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 50W660G 11,600,000 تومان
2 تلویزیون سونی 55X8577G 22,420,000 تومان
3 تلویزیون سونی 60X8300F 27,800,000 تومان
4 تلویزیون سونی 65X9500G 43,240,000 تومان
5 تلویزیون سونی 75X9500G 76,500,000 تومان
6 تلویزیون سونی 85X9500G 105,950,000 تومان
7 تلویزیون سونی 75X8505G 64,910,000 تومان
8 تلویزیون سونی 65X8796G 38,590,000 تومان
9 تلویزیون سونی 75X8796G 64,540,000 تومان
10 تلویزیون سونی 65A9G 70,080,000 تومان
11 تلویزیون سونی 77A9G 115,040,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65A8G 64,910,000 تومان
13 تلویزیون سونی 65A9F 59,800,000 تومان
14 تلویزیون سونی 65X8577G 41,500,000 تومان
15 تلویزیون سونی 70X8300F 41,000,000 تومان
16 تلویزیون سونی 75Z9F 88,270,000 تومان
17 تلویزیون سونی 98Z9G 187,860,000 تومان
18 تلویزیون سونی 32R422F 4,270,000 تومان
19 تلویزیون سونی 32W610G 5,300,000 تومان
20 تلویزیون سونی 32W622F 5,400,000 تومان
21 تلویزیون سونی 43X8500G 14,400,000 تومان
22 تلویزیون سونی 43X7000G 9,590,000 تومان
23 تلویزیون سونی 43X7077G 12,200,000 تومان
24 تلویزیون سونی 43X7096G 12,500,000 تومان
پاناسونیک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 32F336 3,170,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 40F336 3,220,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 43F336 4,460,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 49F336 6,010,000 تومان
5 تلویزیون پاناسونیک 43FX430M 6,230,000 تومان
6 تلویزیون پاناسونیک 43FS430 4,460,000 تومان
7 تلویزیون پاناسونیک 49GX536 7,380,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 55GX536 12,250,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 49FX430M 6,810,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 55FX430M 11,220,000 تومان
11 تلویزیون پاناسونیک 65FX430M 18,900,000 تومان
12 تلویزیون پاناسونیک 49FS430 6,630,000 تومان
13 تلویزیون پاناسونیک 55FS430 10,720,000 تومان
14 تلویزیون پاناسونیک 32DR400 4,030,000 تومان
15 تلویزیون پاناسونیک 49E330M 6,420,000 تومان
16 تلویزیون پاناسونیک 55DX650R 11,740,000 تومان
17 تلویزیون پاناسونیک 65GX536 21,330,000 تومان
18 تلویزیون پاناسونیک 32G333M 4,300,000 تومان
19 تلویزیون پاناسونیک 32GS506M 4,400,000 تومان
20 تلویزیون پاناسونیک 43GS506M 6,630,000 تومان
21 تلویزیون پاناسونیک 75GX636 37,230,000 تومان
22 تلویزیون پاناسونیک 43GX706 8,700,000 تومان
23 تلویزیون پاناسونیک 49GX706 7,970,000 تومان
24 تلویزیون پاناسونیک 55GX706 12,460,000 تومان
شارپ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شارپ 32LE280X 3,480,000 تومان
2 تلویزیون شارپ 45AE1X 7,200,000 تومان
3 تلویزیون شارپ 40LE280X 3,880,000 تومان
4 تلویزیون شارپ 40SA5200X 6,000,000 تومان
5 تلویزیون شارپ 32SA5200X 3,460,000 تومان
6 تلویزیون شارپ 40SA5500 3,510,000 تومان
7 تلویزیون شارپ 50UA6500X 8,250,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 60UA6500X 20,280,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 40AE1X 4,810,000 تومان
10 تلویزیون شارپ 45UA6500X 6,960,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 50AE1X 8,560,000 تومان
12 تلویزیون شارپ 50BK1X 12,500,000 تومان
13 تلویزیون شارپ 65cug8052 22,700,000 تومان
14 تلویزیون شارپ 70AH1X 29,120,000 تومان
15 تلویزیون شارپ 70AX1X - 8K 66,360,000 تومان
16 تلویزیون شارپ 50AH1X 9,480,000 تومان
17 تلویزیون شارپ 42BD1X 5,700,000 تومان
18 تلویزیون شارپ 55bj5e 12,810,000 تومان
19 تلویزیون شارپ 55UI7752 15,700,000 تومان
20 تلویزیون شارپ 55le570X 10,180,000 تومان
21 تلویزیون شارپ 50UA6800 9,540,000 تومان
22 تلویزیون شارپ 60UA6800 22,580,000 تومان
23 تلویزیون شارپ 32BD1X 4,400,000 تومان
24 تلویزیون شارپ 60AH1X 13,450,000 تومان
فیلیپس
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 26,160,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 37,160,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 16,940,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 49PUT7303 12,700,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 49PUT7032 14,600,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 55PUS8303 22,000,000 تومان
7 تلویزیون فیلیپس 55PUS6754 19,110,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 50PUS6503 15,000,000 تومان
9 تلویزیون فیلیپس 50PUS6554 13,450,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 50PUS6754 16,700,000 تومان
11 تلویزیون فیلیپس 55PUS6554 19,350,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 55OLED803 45,420,000 تومان
13 تلویزیون فیلیپس 55PUS7304 23,050,000 تومان
14 تلویزیون فیلیپس 65PUS8303 43,200,000 تومان
15 تلویزیون فیلیپس 65PUS934 61,090,000 تومان
16 تلویزیون فیلیپس 50PUS6203 12,370,000 تومان
17 تلویزیون فیلیپس 58PUS6203 19,850,000 تومان
18 تلویزیون فیلیپس 43PUT5800 4,550,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 49PUT5800 6,850,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 55PUT5800 14,830,000 تومان
21 تلویزیون فیلیپس 55PUT6703 17,290,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 65PUT6703 27,530,000 تومان
23 تلویزیون فیلیپس 50PUS7304 13,990,000 تومان
24 تلویزیون فیلیپس 65PUS6754 33,630,000 تومان
توشیبا
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,000,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 14,300,000 تومان
3 تلویزیون توشیبا 43U5865EE 7,500,000 تومان
4 تلویزیون توشیبا 49L5780EE 6,630,000 تومان
5 تلویزیون توشیبا 32S2850 3,350,000 تومان
6 تلویزیون توشیبا 43L5750EE 4,740,000 تومان
7 تلویزیون توشیبا 43U7750 5,820,000 تومان
8 تلویزیون توشیبا 49U7750VE 8,310,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 49U5850 6,680,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 55U5850 9,300,000 تومان
11 تلویزیون توشیبا 55U7750VE 19,100,000 تومان
12 تلویزیون توشیبا 65U7750VE 23,110,000 تومان
13 تلویزیون توشیبا 32U5865EE 4,200,000 تومان
14 تلویزیون توشیبا 49U5865EE 9,250,000 تومان
15 تلویزیون توشیبا 43S2850 3,510,000 تومان
16 تلویزیون توشیبا 49L5750EE 6,210,000 تومان
17 تلویزیون توشیبا 49u7750ee 11,730,000 تومان
18 تلویزیون توشیبا 32L58653 6,500,000 تومان
19 تلویزیون توشیبا 43L58653 4,460,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 49L58653 6,780,000 تومان
21 تلویزیون توشیبا 40S2850 3,350,000 تومان
22 تلویزیون توشیبا 50U7750VE 12,450,000 تومان
23 تلویزیون توشیبا 58U7750 19,100,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 32S1750 3,710,000 تومان
هایسنس
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون هایسنس 32N2170 3,950,000 تومان
2 تلویزیون هایسنس 40N2182 6,550,000 تومان
3 تلویزیون هایسنس 40N2176 6,050,000 تومان
4 تلویزیون هایسنس 43A6100 4,200,000 تومان
5 تلویزیون هایسنس 43A5600 3,510,000 تومان
6 تلویزیون هایسنس 49A5700 5,810,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 55A6200 11,500,000 تومان
8 تلویزیون هایسنس 43N2170 3,480,000 تومان
9 تلویزیون هایسنس 49N2170 6,520,000 تومان
10 تلویزیون هایسنس 49A6100 8,500,000 تومان
11 تلویزیون هایسنس 55A6100 10,900,000 تومان
12 تلویزیون هایسنس 58A6100 14,900,000 تومان
13 تلویزیون هایسنس 65A6100 16,330,000 تومان
14 تلویزیون هایسنس 32A5100 3,710,000 تومان
15 تلویزیون هایسنس 40A5100 3,210,000 تومان
16 تلویزیون هایسنس 50A6100 6,910,000 تومان
17 تلویزیون هایسنس 32A50 3,410,000 تومان
18 تلویزیون هایسنس 65A6500 17,630,000 تومان
19 تلویزیون هایسنس 75A6500 25,180,000 تومان
20 تلویزیون هایسنس 40B6000 3,810,000 تومان
21 تلویزیون هایسنس 43B6000 4,280,000 تومان
22 تلویزیون هایسنس 49B6000 6,710,000 تومان
23 تلویزیون هایسنس 43B7100 4,930,000 تومان
24 تلویزیون هایسنس 50B7100 6,640,000 تومان
ایوولی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ایوولی 43EV7100 3,420,000 تومان
2 تلویزیون ایوولی 32EV7100 2,480,000 تومان
3 تلویزیون ایوولی 75Ev600 22,000,000 تومان
4 تلویزیون ایوولی 50EV250US 8,900,000 تومان
5 تلویزیون ایوولی 50EV350US 6,690,000 تومان
6 تلویزیون ایوولی 50EV200US 8,700,000 تومان
7 تلویزیون ایوولی 32EV200US 3,800,000 تومان
8 تلویزیون ایوولی 43EV200US 6,000,000 تومان
9 تلویزیون ایوولی 55EV200US 10,700,000 تومان
10 تلویزیون ایوولی 58EV200US 11,800,000 تومان
11 تلویزیون ایوولی 65EV200US 13,620,000 تومان
12 تلویزیون ایوولی 55EV350US 11,500,000 تومان
13 تلویزیون ایوولی 65EV350US 15,630,000 تومان
14 تلویزیون ایوولی 55EV250US 11,000,000 تومان
15 تلویزیون ایوولی 65EV250US 16,400,000 تومان

تلویزیون چند اینچ میخواید؟

برای نمایش قیمت روی سایز مورد نظر کلیک کنید

تلویزیون سایز کوچک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LV340C 3,850,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,750,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 32LV640S 5,200,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 43LV640S 8,250,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 32LM6300 4,950,000 تومان
6 تلویزیون سونی 32R422F 4,270,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 43LM6300 8,500,000 تومان
8 تلویزیون سونی 32W610G 5,300,000 تومان
9 تلویزیون سونی 32W622F 5,400,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 40NU7120 4,550,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 43NU7120 8,450,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 43Q60R 14,150,000 تومان
13 تلویزیون سونی 43X8500G 14,400,000 تومان
14 تلویزیون سونی 43X7000G 9,590,000 تومان
15 تلویزیون سونی 43X7077G 12,200,000 تومان
16 تلویزیون سونی 43X7096G 12,500,000 تومان
17 تلویزیون سونی 43X8196G 11,340,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 43LK5910 7,500,000 تومان
19 تلویزیون سونی 43W800G 7,770,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 43RU7100 6,250,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 43NU6900 7,980,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 43NU7400 5,430,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 43NU7470 8,100,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 43RU7400 8,500,000 تومان
تلویزیون سایز متوسط
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,000,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 14,300,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 13,500,000 تومان
4 تلویزیون سونی 50W660G 11,600,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 19,030,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 21,270,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 12,160,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 14,750,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 11,710,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 26,160,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 19,000,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 55SM8500 15,710,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,320,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 55UK7500 12,160,000 تومان
15 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 16,940,000 تومان
16 تلویزیون سونی 55X8577G 22,420,000 تومان
17 تلویزیون سونی 60X8300F 27,800,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,030,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 49LV640S 10,250,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 55LV640S 13,200,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 49UM7300 11,100,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 55UM7300 15,200,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 49Q60R 14,840,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55Q60R 16,950,000 تومان
تلویزیون سایز بزرگ
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 35,700,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 55,000,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,850,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 33,260,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 70,110,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 89,220,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 19,950,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 41,200,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 54,300,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 19,040,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 21,290,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 37,160,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 41,000,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 19,710,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 65SM8500 27,700,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,280,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65UK7500 20,910,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 117,000,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 136,050,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 50,000,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q90R 91,770,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 82Q90R 102,800,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65Q950R 94,960,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 65Q900R 86,500,000 تومان

تلویزیون با چه کیفیت تصویری میخواید؟

برای نمایش قیمت روی نوع کیفیت تصویر کلیک کنید

تلویزیون HD
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LV340C 3,850,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 32LM500 4,800,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 32LM570 5,000,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 32LM620 5,400,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 32LK520 3,900,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 32LK510V 4,000,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 32M5000 3,780,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 32F336 3,170,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 32LE280X 3,480,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 32LJ510V 3,560,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 32LJ5100 3,800,000 تومان
12 تلویزیون هایسنس 32N2170 3,950,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 32LK5000 3,350,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 32LM5500 3,520,000 تومان
15 تلویزیون توشیبا 32S2850 3,350,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 32LJ512V 5,700,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 32LM550 4,150,000 تومان
18 تلویزیون سونی 32R324F 3,750,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 32LK5100 3,460,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 32LJ520U 4,070,000 تومان
21 تلویزیون سونی 32R300 3,530,000 تومان
22 تلویزیون سونی 32RE303 3,610,000 تومان
23 تلویزیون هایسنس 32A5100 3,710,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 32L58653 6,500,000 تومان
تلویزیون Full HD
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 50W660G 11,600,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 40M5000 5,750,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 49M5000 7,030,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 32LV640S 5,200,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 43LV640S 8,250,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 49LV640S 10,250,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 55LV640S 13,200,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 32LM6300 4,950,000 تومان
9 تلویزیون سونی 32R422F 4,270,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 43LM6300 8,500,000 تومان
11 تلویزیون سونی 32W610G 5,300,000 تومان
12 تلویزیون سونی 32W622F 5,400,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 43LK5910 7,500,000 تومان
14 تلویزیون سونی 43W800G 7,770,000 تومان
15 تلویزیون سونی 43W660G 6,940,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 43LK5730 منتاژ مصر 4,540,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 32N5000 4,550,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 43N5202 3,470,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 40N5000 5,500,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 43n5000AK 6,450,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 49N5000 6,460,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55N5000 12,000,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 43LV340C 6,250,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 49LV340C 9,450,000 تومان
تلویزیون ۴K
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,000,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 14,300,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 13,500,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 19,030,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 35,700,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 55,000,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,850,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 21,270,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 33,260,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 70,110,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 89,220,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 12,160,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 19,950,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 41,200,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 54,300,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 14,750,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 19,040,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 11,710,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 21,290,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 26,160,000 تومان
21 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 37,160,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 19,000,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 41,000,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 19,710,000 تومان
تلویزیون SUHD
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,320,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,280,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 75SM8670 53,110,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 49SM8500 12,670,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 49SM8600 12,440,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55SM9000 19,530,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 55SK8000V 18,800,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65SK8000V 23,110,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 49SM8200 12,540,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 55SM8200 17,890,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65SM8200 27,540,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 49SM8100 12,090,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 55SM8100 17,420,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 65SM8100 27,280,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 55SJ800V 16,180,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 55SJ850V 16,560,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 49SK7900 10,700,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 49SK8500 11,460,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 55SK9500 15,710,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 65SK9500 28,400,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 55SK8500 11,860,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 65SK8500 27,380,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55SK7900 11,630,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 65SK7900 26,340,000 تومان
تلویزیون ۸K
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 117,000,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 136,050,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65Q950R 94,960,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q900R 86,500,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 75Q900R 138,000,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 85Q900R 132,820,000 تومان
7 تلویزیون سونی 98Z9G 187,860,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 75SM9970 54,320,000 تومان
9 تلویزیون سونی 85Z9G 157,890,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 88Z9 177,000,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55Q900R 50,300,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 65NANO97UNA 38,300,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 75NANO97UNA 51,000,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 75NANO99UNA 53,000,000 تومان
15 تلویزیون اولد ال جی 77ZXPUA 103,320,000 تومان
16 تلویزیون اولد ال جی 88ZXPUA 131,930,000 تومان
17 تلویزیون سونی 75Z8H 106,000,000 تومان
18 تلویزیون سونی 85Z8H 134,000,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55Q800T 48,500,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65Q800T 69,300,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q800T 112,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 82Q800T 123,000,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 85Q800T 141,500,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55Q900T 55,000,000 تومان

تلویزیون صفحه تخت یا منحنی؟

برای نمایش قیمت روی نوع صفحه نمایش کلیک کنید

تلویزیون صفحه تخت
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,000,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 14,300,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 13,500,000 تومان
4 تلویزیون سونی 50W660G 11,600,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 19,030,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 35,700,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 55,000,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,850,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 21,270,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 33,260,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 70,110,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 89,220,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 12,160,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 19,950,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 41,200,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 54,300,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 11,710,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 21,290,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 26,160,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 37,160,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 19,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 41,000,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 19,710,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 55SM8500 15,710,000 تومان
تلویزیون صفحه منحنی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 14,750,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 19,040,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 49NU7500 7,920,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مصر 8,570,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 49NU7300 6,770,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65NU7300 21,050,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65NU8500EE 21,290,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 49K6500 9,050,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 49KU7350 7,520,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 49MU6500 7,180,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 49M6500 6,840,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 49MU7350 7,320,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 55Q7C 16,320,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65Q7C 38,730,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 55M6500 10,700,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55K6500 10,500,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55MU7350 10,200,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65MU7350 24,760,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55MU6500 10,420,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65MU6500 25,100,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55KU7350 10,700,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65KU7350 20,660,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55RU7300 منتاژ مجارستان 12,280,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55Q8CN 27,230,000 تومان

تلویزیون با چه تکنولوژی میخواید؟

برای نمایش قیمت روی تکنولوژی مورد نظر کلیک کنید

تلویزیون LED
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,000,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 14,300,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 13,500,000 تومان
4 تلویزیون سونی 50W660G 11,600,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 12,160,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 19,950,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 41,200,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 54,300,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 14,750,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 19,040,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 11,710,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 21,290,000 تومان
13 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 26,160,000 تومان
14 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 37,160,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 19,710,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 55SM8500 15,710,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65SM8500 27,700,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,320,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,280,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 55UK7500 12,160,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 65UK7500 20,910,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 16,940,000 تومان
23 تلویزیون سونی 55X8577G 22,420,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 32LV340C 3,850,000 تومان
تلویزیون OLED
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 65A9G 70,080,000 تومان
2 تلویزیون سونی 77A9G 115,040,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,730,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 77C9 99,500,000 تومان
5 تلویزیون سونی 65A8G 64,910,000 تومان
6 تلویزیون سونی 65A9F 59,800,000 تومان
7 تلویزیون ال جی مدل 65B9 52,010,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65E9 49,730,000 تومان
9 تلویزیون سونی 75Z9F 88,270,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 77W9 101,470,000 تومان
11 تلویزیون سونی 98Z9G 187,860,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65Z9F 67,230,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65W9 71,570,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 65R9 2,508,360,000 تومان
15 تلویزیون سونی 85Z9G 157,890,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 88Z9 177,000,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55Q900R 50,300,000 تومان
18 تلویزیون سونی 55A9G 52,000,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 55C9 33,500,000 تومان
20 تلویزیون سونی 55A8G 39,910,000 تومان
21 تلویزیون سونی 55A9F 48,040,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 55B9 37,980,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55E9 32,500,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 55B7 22,420,000 تومان
تلویزیون QLED
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 19,030,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 35,700,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 55,000,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,850,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 21,270,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 33,260,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 70,110,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 89,220,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 19,000,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 41,000,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 117,000,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 136,050,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 50,000,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 75Q90R 91,770,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 82Q90R 102,800,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 65Q950R 94,960,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65Q900R 86,500,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 75Q900R 138,000,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 85Q900R 132,820,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65Q80R 27,790,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 75Q80R 73,370,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65Q85R 39,930,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 75Q85R 84,200,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 43Q60R 14,150,000 تومان

پایه تلویزیون چه شکلی باشد؟

برای نمایش قیمت روی نوع پایه تلویزیون کلیک کنید

تلویزیون پایه دو طرف
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50U5865EE 12,000,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55U5865EE 14,300,000 تومان
3 تلویزیون سونی 50W660G 11,600,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 55Q6FN 19,030,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65Q6FN 35,700,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 75Q6FN 55,000,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 82Q6FN 68,850,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55Q70R 21,270,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65Q70R 33,260,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 75Q70R 70,110,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 82Q70R 89,220,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 55RU8000 12,160,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65RU8000 19,950,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 75RU8000 41,200,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 82RU8000 54,300,000 تومان
16 تلویزیون فیلیپس 55PUT7303 26,160,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55Q67R 19,000,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65Q67R 41,000,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65RU7300 منتاژ مصر 19,710,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 55SM8500 15,710,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 65SM8500 27,700,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 55PUT7032 16,940,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 75Q950R 117,000,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 82Q950R 136,050,000 تومان
تلویزیون پایه وسط کتابی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55RU8070 11,710,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65RU8070 21,290,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 65PUT7303 37,160,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65Q90R 50,000,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 82Q90R 102,800,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q85R 39,930,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75Q85R 84,200,000 تومان
8 تلویزیون سونی 65A9G 70,080,000 تومان
9 تلویزیون سونی 77A9G 115,040,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 65c9 PVA منتاژ کره 45,730,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 77C9 99,500,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65A8G 64,910,000 تومان
13 تلویزیون سونی 65A9F 59,800,000 تومان
14 تلویزیون ال جی مدل 65B9 52,010,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 65E9 49,730,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 77W9 101,470,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65W9 71,570,000 تومان
18 تلویزیون فیلیپس 49PUT7303 12,700,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65R9 2,508,360,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 49RU8070 11,340,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 88Z9 177,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55Q90R 31,590,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55Q85R 31,500,000 تومان
24 تلویزیون سونی 55A9G 52,000,000 تومان
تلویزیون پایه وسط منحنی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 50RU7410 13,500,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 14,750,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 19,040,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 55SM8600 16,320,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65SM8600 27,280,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55UK7500 12,160,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 65UK7500 20,910,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 43NU7400 5,430,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 43NU7470 8,100,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 43RU7400 8,500,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 43UK6750 5,800,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 43RU7410 8,600,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 75SM8670 53,110,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 75SM9970 54,320,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 49NU7500 7,920,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 49UJ752 8,250,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 55UJ752 14,000,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 60UJ752 18,610,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65UJ752 22,820,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 49SM8500 12,670,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 49SM8600 12,440,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 49UK7500 11,450,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 55UK6400 منتاژ مصر 11,490,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 65UK6400 17,790,000 تومان

سیستم صوتی

برای نمایش قیمت روی نوع سیستم صوتی کلیک کنید

ساندبار
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ساندبار 120 وات سامسونگ مدل HW-H355 3,000,000 تومان
2 ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-K551 3,660,000 تومان
3 ساندبار 200 وات سامسونگ مدل HW-M360 3,070,000 تومان
4 ساندبار 260 وات منحنی سامسونگ مدل HW-M4501 3,570,000 تومان
5 ساندبار 320 وات سامسونگ مدل HW-N450 2,700,000 تومان
6 ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-N550 3,160,000 تومان
7 ساندبار 300 وات ال جی مدل SJ3 4,850,000 تومان
8 ساندبار 600 وات سونی مدل HT-RT3 7,200,000 تومان
9 ساندبار 300 وات سونی مدل HT-X9000F 14,800,000 تومان
10 ساندبار سونی مدل HT-S100F 4,500,000 تومان
11 ساندبار سامسونگ مدل HW-N300 3,750,000 تومان
12 ساندبار ال جی مدل SL5Y 7,500,000 تومان
13 ساندبار سونی HT-X8500F 8,700,000 تومان
شیک
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سیستم صوتی 480 وات ال جی مدل CJ44 4,930,000 تومان
2 سیستم صوتی 720 وات ال جی مدل CJ45 4,070,000 تومان
3 سیستم صوتی 900 وات ال جی مدل CJ65 6,050,000 تومان
4 سینما خانگی 600 وات ال جی مدل LHD667 6,640,000 تومان
5 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD677 6,050,000 تومان
6 سیستم صوتی 470 وات سونی مدل MHC-V11D 4,070,000 تومان
7 سیستم صوتی 720 وات سونی مدل MHC-V21D 5,200,000 تومان
8 سیستم صوتی 720 وات سونی مدل MHC-V41D 9,730,000 تومان
9 سیستم صوتی 1440 وات سونی مدل MHC-V71D 22,260,000 تومان
10 سیستم صوتی 1440 وات خانگی سونی MHC-V77DW 23,970,000 تومان
11 سیستم صوتی 1440 وات سونی مدل MHC-V81D 25,730,000 تومان
12 سیستم صوتی 1440 وات سونی مدل MHC-V82D 15,470,000 تومان
13 سیستم صوتی 1200 وات سونی مدل شیک SHAKE-X10D 12,000,000 تومان
14 سیستم صوتی 1800 وات سونی مدل SHAKE-X30D 14,270,000 تومان
15 سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل SHAKE-X70D 24,620,000 تومان
16 سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل V90DW 22,860,000 تومان
17 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V42D 6,880,000 تومان
18 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D 15,440,000 تومان
19 سیستم صوتی ال جی مدل OM4560 6,050,000 تومان
20 سیستم صوتی 1800 وات ال جی مدل OK99 10,370,000 تومان
21 سیستم صوتی 1000 وات ال جی مدل OK75 6,720,000 تومان
22 سینما خانگی 1000وات ال جی LHD675 6,420,000 تومان
23 سیستم صوتی سونی مدل GTK-PG10 4,340,000 تومان
24 سیستم صوتی 1000وات ال جی مدل OK55 6,050,000 تومان
سینما خانگی
ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سینما خانگی 330 وات ال جی مدل LHD457 3,460,000 تومان
2 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD655 5,660,000 تومان
3 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD657 6,050,000 تومان
4 سینمای خانگی 1200 وات بلوری سونی BDV-N9200 23,860,000 تومان
5 سینما خانگی 1000 وات سونی مدل E4100 9,360,000 تومان
6 سینما خانگی 1200 وات ال جی مدل LHD756W 7,750,000 تومان
7 سینما خانگی سونی مدل HT-RT40 6,320,000 تومان
8 سینمای خانگی 1000وات سامسونگ مدل HT-J5550K 11,770,000 تومان
9 سینما خانگی سونی DAV-DZ950 10,000,000 تومان
10 سینما خانگی سونی DZ650 8,600,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سینما خانگی سونی DZ650”